ПІДТРИМКА / DONATE

 

 

 

 

 

 

 

ПІДТРИМАЙТЕ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО МУЗЕЮ ВИШИВАНКИ

SUPPORT THE CREATION OF A MODERN VYSHYVANKA (Embroidery) MUSEUM

ФОНДУВАТИ З УКРАЇНИ:
 1. Приватбанк: картка ГО ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ: 5169330519299066
 2. Реквізити: ГО ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ Код отримувача: 39904077 Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA213052990000026004036205522 Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 
 3. PayPal: denvyshyvanky@gmail.com
 4. Monobank: картка 5375411411356426
Друзі! У 2021 році ми розпочали роботу над великими амбітним проєктом –  Музеєм Української Вишиванки (Інтерактивним Музеєю реліквій і технологій).
Музей покликаний презентувати вишиту сорочку в кількох площинах – як високомистецький твір в контексті світової та європейської культурної спадщини та як український символ ідентичності, нескореності, любові.
Унікальність музею в тому, що він передбачає презентацію найкращих зразків вишитих сорочок з усіх регіонів України; використання сучасних технологій, інтерактивність, інклюзивність, постійні комунікації та проєкти з авторитетними майстрами і науковцями, грантову систему підтримки молодих майстрів і дослідників, які працюють в галузі етнографії; міжнародну діяльність. 
За концепцією, заклад має виглядати як музей майбутнього, в котрому  експозиції наповнені диджитал-технологіями – тачпадами, голограмами, доповненою реальністю, інтерактивними картами і проекціями, технлогіями штучного інтелекту тощо. Наразі українські інженери, що працюють в Фейсбук, вже розробляють фрагменти програмного забезпечення. 
Музей буде знаходитись в самому центрі Чернівців за адресою вул. Кафедральна, 2. 
У зв’язку з активною фазою війни (лютий 2022), яку Росія проти України розпочала ще у 2014 році, проект довелося тимчасово зупинити.
Разом з тим, наразі є цілком розроблений проект та детально порахований бюджет, розпочато демонтаж старих непотрібних конуструкцій. 
Проект набув нової актуальності у стані війни. 
 1. Чернівці досі залишаються одни із найбезпечніших міст. Наразі Чернівці вже прийняли понад 40 000 переселенців (при населенні – 250 000). Сюди переїхали також майстри вишивки, науковці, дослідники, етнографи, історики, інші культурні діячі.
 2. ГО ВДВ з перших днів війни почала займатись евакуацією приватних колекцій із небезпечних зон бойових дій. 
 3. Проект сталий, і після завершення війни продовжуватиме свою діяльність. 
Тож наразі ідея інтерактивного музею-освтінього майданчика виконуватиме кілька актуальних задач:
 1. Локація для збереження та експонування евакуйоивних колекцій.
 2. Робочі місця для висококваліфікованих науковців-переселенців.
 3. Соціальний хаб для майстрів вишивки, що займаються ручною вишивкою, реконструкцією старовинного одягу. 
 4. Освітній майданчик для великої кількості щойно прибулих дорослих та дітей.
 5. Музейний майданчик, що відповідає сучасним запитам відвідувачів.
 6. Локація для міжнародних наукових та публічних заходів. 
 
 
DONATIONS FROM OUTSIDE UKRAINE
 1. PayPal: denvyshyvanky@gmail.com
 2. Monobank: картка 5375411411356426
 3. NGO World Vyshyvanka Day EU  IBAN Code  UA463052990000026000016222723
 4. NGO World Vyshyvanka Day USD  IBAN Code UA173052990000026007026229333
 
In 2021, NGO  «World Vyshyvanka Day» began in Chernivtsi  work of the creation of a modern dynamic, inclusive, ecological Museum of Ukrainian Vyshyvanka (Museum of Relics and Technologies).
The museum aims to present the Ukrainian embroidered shirt (vyshyvanka) (and garment in general) in several value planes: as a highly artistic aesthetic work that occupies a significant place in the context of world and European cultural heritage and as a Ukrainian national spiritual symbol of identity, victories, and love. 
The uniqueness of the museum is that it provides for the presentation of the best samples of embroidered shirts (vyshyvankas) from all regions of Ukraine; the use of modern technologies, interactivity, inclusivity, constant communication and projects with reputable masters and scientists, a grant system to support young craftsmen and scientists working in the field of ethnography, international activities. 
The NGO rented a 600-square-meter downtown space from the Chernivtsi Regional Council (address: Chernivtsi, Kafedralna Str, 2).
Due to the active phase of the war (February 2022), which Russia launched against Ukraine in 2014, the NGO lost most of its funding on the eve of the confirmed funding.
At the same time, there is now a fully developed project and a detailed budget, and the dismantling of old unnecessary structures has begun.
The project gained new relevance in the state of war:
1. Chernivtsi are still one of the safest cities. So far, Chernivtsi has received more than 40,000 migrants (with a population of 250,000). Masters of embroidery, scientists, researchers, ethnographers, historians, and other cultural figures also moved here.
2. From the first days of the war, NGO  «World Vyshyvanka Day» began evacuating private collections (traditional Ukrainian culture) from dangerous active combat zones.
3. The project is sustainable, and after the war will continue.
So now the idea of an interactive museum-educational center will perform several urgent tasks:
1. Location for preservation and display of evacuation collections.
2. Jobs for highly qualified migrant scientists.
 1. A social hub for embroidery masters engaged in hand embroidery, and reconstruction of antique clothing.
4. An educational platform for a large number of newly arrived adults and children.
5. Museum center that meets the modern needs of visitors.
6. Location for international scientific and public events.